โคลงสี่สุภาพ พิรุณร่วง

posted on 31 Mar 2012 17:58 by wach-vetar
                                                -โคลงสี่สุภาพ-

                                 ๏ พิรุณสิร่วงแล้ว        พร่างฟ้า ลงดิน
                              นภาถิ่นเคยใสนา          มืดแล้ว
                                ๏ ดวงแก้วพี่ร้างลา     มิกลับ แล้วเฮย
                              เนตรเอ่อระทมแคล้ว      กู่หล้า ตาคลอ
 
 
                                                                             -เวช เวตรา-

Comment

Comment:

Tweet